THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672837
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4631102
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3147921
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126641
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3119030
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644230
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612295
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367738